Announ

受疫情影响邮政EMS武汉取消投递服务通知

尊敬的香港e特快,澳门e特快,邮政CC客户:

您好!受疫情影响,为减少人员接触,现武汉已暂停投递服务,投递网点会联系收件人自取邮件,其他城市暂未取消上门派送,但受疫情影响也会有所延迟。请提前和收件人沟通,避免不必要的延误。红旗速运

2020.02.03

                                                                     


添加时间:2020-02-03 16:02:11